Juan José LÓPEZ BURNIOL
Professorat

Notari. Professor a la UAB i a la UPF.