Español | English | Català | Français | Italiano
Francesc ROSELL
També us poden interessar les següents propostes
Associats Conferències, visites, viatges, excursions | Programa d'activitats per associats FEBRER 2015
Associats Conferències, visites, viatges, excursions | PROGRAMA D'ACTIVITATS PER ASSOCIATS MARÇ 2015
Associats Conferències, visites, viatges, excursions | PROGRAMA D'ACTIVITATS PER ASSOCIATS MAIG 2015

Francesc ROSELL . Màster en finances i Coanch IGF