Español | English | Català | Français | Italiano
CELEBREM EL NADALA CETRES
CELEBREM EL NADALA CETRES
Autor: Cetres | Fecha de publicación: 28-11-2017
DUO TOCATTA - EL DESCONCERT DE NADAL
Un recorregut còmic per la història de la música

Joan Torrentó -  violí

Oriol López - piano

Un tàndem de joves músics amb una manera de fer concerts molt particular amb tocs d'humor que us faran passar una bona estona.

En aquest concert-espectacle proposen unacomèdia musical basada en la història de la música i un remenat de motius nadalencs. Un espectaclefamiliar, simpàtic i participatiu

Documentació
Centre cultural Cetres