Español | English | Català | Français | Italiano
VISITA AL MUSEU D'HISTÒRIA DE BARCELONA - 27 de Maig - 11h.
Coneguem el passat de la nostra ciutat
Autor: Cetres | Fecha de publicación: 29-04-2015
Presentem una visita al MUSEU d' HISTÒRIA DE BARCELONA - MUHBA
Dilluns, 27 de maig - 11h.
 
Un espai que parla de nosaltres mateixos, de la nostra historia col·lectiva.
Val la pena conèixer a fons el museu que ens explica el passat de la nostre ciutat, Barcelona.
 
Documentació
Visita museu d'història de Barcelona - Cetres