Español | English | Català | Français | Italiano
ECONOMIA MUNDIAL
Activitats Seminaris Intensius
Curs:
2016 - 2017
Categoria:
Seminaris Intensius
Duració: Des del 24-05-2017 Fins al 24-05-2017

ECONOMIA MUNDIAL

Seminari Intensiu - 24 de maig, dimecres

El món està vivint uns canvis econòmics que dibuixen uns escenaris molt diferents per als propers anys.

· El President Donald Trump als Estats Units representa un gir radical per a l’economia mundial.

· L’economia de la Xina està registrant uns desequilibris que anuncien un ajustament important.

· La sortida del Regne Unit d’Europa, "Brexit”, posa en qüestió el projecte europeu.

La vida diària i l’economia en general es veuran afectades per aquests esdeveniments mundials i europeus.

Claustre de Professors
Professors del curs
Francesc Xavier MENA
Francesc Xavier MENA

Doctor en Ciències Económiques. Ex-Conseller d'Empresa i Ocupació del govern de la Generalitat d...
Documentació
Documentació del curs
Centre cultural Cetres