Español | English | Català | Français | Italiano
Del 7 al 10 de marzo. Con José E, RUIZ-DOMÈNEC
Del 16 al 21 de Junio - RESERVAS HASTA EL 20 DE ENERO
Un curs inédit coordinat per Joaquim COLOMINAS
Professors i Conferenciants
Professors i Conferenciants a Cultural Cetres
A continuació podeu veure els diferents professors i conferenciants que col·laboren amb l´Associació Cultural Cetres. Si ho desitgeu podeu filtrar la recerca per nom o cognoms i veure la fitxa complerta dels professors així com els cursos i/o conferències que imparteixen actualment. Si no trobes el que necessites contacta amb nosaltres
> Filtre :
Dr. en Dret. Comentarista cinematogràfic. ...
Catedràticd'Història Contemporània a la UB...
Licenciada en Historia del Arte. Gestora cultural....
Ldo. en Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicólogo. Escritor. ...
Professor del Dep. Història Moderna i Contemporània UAB...
Professor del Dep. Història Moderna i Contemporània UAB. ...
Dra. en Filosofía. Profesora de Ética de la U.B...
Presidenta de l'Associació Catalana de Grafòlegs Professionals....
Llicenciat en periodismo. Expert en Irlanda...
Doctor en Psicologia. Llicenciat en Pedagogia. Professor a la URL....
PÁGINA 1|4